Zlaté mince II

Druhé pokračovanie článku o zlatých minciach….


Mexiko       1
onza
  27,0640   875,000   40,480
Mexiko       1 hildago   16,9150   875,000   25,300
Mexiko       1 peso – 1 dolár   1,6920   875,000   2,531
Mexiko   od r. 1905   50 pesos   41,6660   900,000   64,102
Mexiko       20 pesos   16,6660   900,000   25,640
Mexiko       10 pesos   8,3330   900,000   12,820
Mexiko       5 pesos   4,1660   900,000   6,409
Mexiko       21/2 pesos   2,0830   900,000   3,205
Nemecko       1 dukát   3,4910   986,100   5,885
Nemecko       20 mariek RM   7,9650   900,000   12,254
Nemecko       10 mariek   3,9820   900,000   6,126
Nemecko       5 mariek   1,9910   900,000   3,063
Nemecko   1730-1770   1 Fridrichsd or   6,6560   906,000   10,308
Nemecko   1755-1757   1 Fridrichsd or   6,6560   638,000   7,259
Nemecko   od r.1770   1 Fridrichsd or   6,6820   902,000   10,303
Nemecko         1 dukát   3,4910   986,000   5,884
Nórsko       20 korún   8,9610   900,000   13,786
Nórsko       10 korún   4,4800   900,000   6,892
Nórsko       5 korún   2,2400   900,000   3,446
Nový
Foundland
      2 doláre   3,3280   916,000   5,211
Peru       1 libra – sol   7,9880   916,000   12,508
Peru       1/2 libry   3,9940   916,000   6,254
Peru       1/5 libry   1,5970   916,000   2,501
Perzia       10 kranov = 1 toman   3,2060   905,000   4,960
Perzia       2 tomany   6,4510   900,000   9,925
Perzia       1/2 tomanu   1,6130   900,000   2,482
Portugalsko       10 milreisov – escudos   17,7350   916,600   27,788
Portugalsko       5 milreisov   8,8700   916,600   13,898
Portugalsko       2 milreisy   3,5500   916,600   5,562
Portugalsko       1 milreis = 1000 reisov   1,7730   916,600   2,778
Rakúsko       100 šilingov   23,5245   900,000   36,192
Rakúsko       50 šilingov   11,7620   900,000   18,095
Rakúsko       25 šilingov   5,8811   900,000   9,048
Rakúsko-Uhorsko       4 dukáty   13,9630   986,000   23,534
Rakúsko-Uhorsko       2 dukáty   6,9820   986,000   11,768
Rakúsko-Uhorsko       1 dukát   3,4910   986,000   5,884
Rakúsko-Uhorsko       8 forintov – 20 franov   6,4510   900,000   9,925
Rakúsko-Uhorsko       4 forinty – 10 frankov   3,2250   900,000   4,962
Rakúsko-Uhorsko       100 korún   33,8750   900,000   52,115
Rakúsko-Uhorsko       20 korún   6,7750   900,000   10,423
Rakúsko-Uhorsko       10 korún   3,8370   900,000   5,903
Rumunsko       100 lei   32,2580   900,000   49,628
Rumunsko       50 lei   16,1290   900,000   24,814
Rumunsko       20 lei   12,9030   900,000   19,851
Rumunsko       25 lei   8,0640   900,000   12,406
Rumunsko       12 
1/2 lei
  4,0320   900,000   6,203
Rusko
cárske
  1810-1855   10 rublov /imperial/   13,0880   916,000   20,493
Rusko
cárske
      5 rublov / 1/2 imperialu/   6,5440   916,000   10,247
Rusko
cárske
      3 ruble   3,9260   916,000   6,147
Rusko
cárske
  1886-1896   10 rublov = 15 nových   12,9040   900,000   19,852
Rusko
cárske
  1886-1896   5 rublov = 7 1/2 nových   6,4520   900,000   9,926
Rusko
cárske
  od r. 1897   15 rublov   12,9040   900,000   19,852
Rusko
cárske
      10 rublov   8,6020   900,000   13,234
Rusko
cárske
      7 1/2 rubla   6,4520   900,000   9,926
Rusko
cárske
      5 rublov   4,3010   900,000   6,617
Siam       10 tikal   6,2000   900,000   9,538
Srbsko       20 dinárov   32,2580   900,000   49,628
Srbsko       10 dinárov   16,1290   900,000   24,814
Španielsko       100 pesiet   32,2580   900,000   49,628
Španielsko       20 pesiet   6,4510   900,000   9,925
Španielsko       10 pesiet   3,2250   900,000   4,962
Španielsko       25 pesiet   8,0640   900,000   12,406
Švajčiarsko       100 frankov   32,2580   900,000   49,628
Švajčiarsko       20 frankov   6,4510   900,000   9,925
Švajčiarsko       10 frankov   3,2250   900,000   4,962

Zdroj: Karel Täubl a kolektív – Zlatníctví, stťíbrníctví a klenotníctví

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments