Zakladajúci kongres Asociácie zlatníkov Slovenska ( ASZ )

Dovoľujeme
si Vám oznámiť, že dňa 24. mája 2003, (t.j. v sobotu) o 10.00 hod. sa
uskutoční zakladajúci kongres Asociácie zlatníkov Slovenska
(ďalej len
AZS).
Kongres
sa uskutoční v priestoroch penziónu FORMULA na Bezručovej ul. v Trenčíne
(mestská časť Dlhé Hony).

Prezentácia
účastníkov kongresu AZS bude od 9.00 hod. do 10.00 hod. Program zakladajúceho
kongresu AZS sa bude zaoberať nevyhnutnými úkonmi – voľba orgánov AZS, schválenie
stanov AZS, schválenie členských príspevkov ap.

Hlavným
bodom programu bude diskusia o súčasnosti a budúcnosti našej spoločnej práce.

Srdečne
Vás všetkých pozývame.
Tešíme
sa na diskusiu a Vašu podporu našej spoločnej veci.

Prípravný
výbor:
Pavlovič
Peter, Ing.
Mikuš Ivan, Ing.
Koleň Jozef, Ing.

V
Trenčíne 7.4.2003

V
priestoroch penziónu Formula je možnosť ubytovania a bohatého občerstvenia.

Kontakt:  
www.penzionformula.sk
Tel. 032/ 652 14 04

Comments

comments