X. Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov

Občianske združenie Karpaty Slovakia a Kultúrne centrum Pezinok Vás pozývajú na:

X. Malokarpatskú výstavu a burzu minerálov, fosílií a drahých kameňov spojenú s V. Pouličným ryžovaním zlata na Slovensku, ktoré sa konajú: 14. – 15. augusta 2004 v Kultúrnom Centre, Holubyho 42 v PEZINKU. Poďme sa pozrieť na detaily výstavy…


Čas konania Pezinského Permoníka:

Sobota: 14.8.2004

07.30 – 09.00 hod. Otvorené pre
vystavovateľov

09.00 – 18.00 hod. Otvorené pre verejnosť

 

Nedeľa: 15.8.2004

07.30 – 09.00 hod. Otvorené pre 
vystavovateľov

09.00 – 18.00 hod. Otvorené pre verejnosť

Ceny za prenájom výstavnej prochy
1 m2:

zberatelia minerálov 100,- Sk za deň 

zberatelia fosílií 100,- Sk za deň 

výrobcovia 150,- Sk za deň 

obchodníci a firmy 250,- Sk za deň

elektrická prípojka 30,- Sk

Uzávierka prihlášok: 1.8.2004

Možnosť uschovania vystavených exponátov

Možnosti ubytovania:

Ubytovňa Pezinských tehelní a.s.
Za dráhou 2
902 01 Pezinok
tel.: 00421 / 33 6412011 kl. 111
cena: cca 170,- Sk / lôžko

Penzión KRISER – Pezinok
Tehelná 4
902 01 Pezinok
tel.: 00421 33 6411383
cena: cca 300,- Sk / lôžko

Hotel JELEŇ
Holubyho 25
902 01 Pezinok
tel.: 00421 33 6412361
cena: cca 200,- Sk / lôžko§

Prihláška:

Tu si môžete stiahnuť prihlášku vo formáte DOC/Word95, ktorú po jej
vyplnení pošlite na adresu permonik@stones.sk

Download

Iné informácie:

Pezinský Permoník sa stal tradičným podujatím prezentujúcim mineralógiu, geológiu a históriu baníctva v Pezinku a je spojený s výstavami a prezentáciou regiónov Slovenska, Čiech a iných európskych a svetových lokalít. Toto podujatie je spojené s výstavami a prezentáciou vystavovateľov zo strednej Európy, prevažne však s účasťou slovenských a českých zberateľov. Svojou úrovňou sa organizátori snažia vytvoriť podujatie európskeho významu, o čom svedčí účasť francúzskych vystavovateľov a prezentácia na podujatiach v zahraničí.

Pouličné ryžovanie zlata – toto netradičné podujatie spojené s Pezinským Permoníkom rozširuje možnosti v oblasti cestovného ruchu a propagácie regiónov. V rade rôznych podujatí Pezinského Permoníka sa pouličným ryžovaním zlata snaží sprístupniť inak náročnú prácu pri hľadaní drahých kovov. 

Ryžovanie zlata patrí medzi najrozšírenejšie techniky vyhľadávania a dolovania zlata. Popri iných pomôckach a náradí je ryžovacia panvica neoddeliteľnou súčasťou vybavenia hľadača zlata. Technika ryžovania je založená na princípe usádzania zlata, drahých kovov, drahých kameňov a iných vhodných materiálov v spodnej časti panvice alebo iného podobného náradia.

Ryžovacia panvica je obvykle plytká nádoba kruhového tvaru so šikmými stenami. Mnohé druhy ryžovacích panvíc majú zárezy a žliabky na zachytávanie zlata.
Ryžovanie zlata bolo základným motívom pri vzniku myšlienky priblížiť túto techniku záujemcom aj v inom prostredí , ako sa zlato prirodzene nachádza. Prvým predpokladom je zabezpečenie vodného zdroja, v ktorom sa môže ryžovanie uskutočniť. Zabezpečením nádob väčších obsahov sa splní predpoklad na prácu s panvicou.

Prostredie na pouličné ryžovanie zlata
Samotný názov napovedá miesto konania pouličného ryžovania zlata. Okrem verejných priestranstiev a komunikácií sa môže pouličné ryžovanie zlata konať v sálach, halách a iných krytých priestoroch.

Nádoby, panvice a pomôcky na pouličné ryžovanie zlata
Množstvo nádob na ryžovanie zlata je poväčšinou určené charakterom podujatia. Spravidla to býva 1 – 10 nádob. Ak si podujatie vyžaduje väčšie množstvo nádob, tak sa ich počet určuje podľa potrieb a možností miesta, kde sa koná pouličné ryžovanie zlata. Pri obsahoch 150 až 1000 litrov sa jedná o kade, nádrže a bazéniky. Veľkosť nádob sa prispôsobuje vekovým kategóriám, ktoré sa zúčastňujú pouličného ryžovania zlata. Obsah nádob tvorí voda, ktorá je získaná z miestnych zdrojov pitnej alebo úžitkovej vody. Úpravou vody chlórom alebo inými dezinfekčnými prostriedkami sa preventívne zabezpečuje čistota a nezávadnosť vody.

Množstvo panvíc je určené množstvom účastníkov pouličného ryžovania zlata. V praxi to znamená, že na počet ryžovacích nádob pripadá jedna až dve panvice. Panvice na ryžovanie zlata môžu byť z rôznych materiálov. Zväčša sa jedná o plechové, plastové alebo drevené panvice, ktoré sa zhotovujú podľa potrieb pouličného ryžovania zlata a vekových skupín, ktoré sa ho zúčastnia. Panvice bývajú rôznych tvarov a veľkostí.
Tieto vlastnosti sú určené miestom, odkiaľ pochádzajú a v akých podmienkach sa získavalo zlato.

Zlato a iné minerály použité na pouličné ryžovanie zlata 
Au – Aurum – zlato patrí v histórii ľudstva k jedným z najvyhľadávanejších kovov. Zlato sa nachádza na rôznych miestach a má rôzne podoby, v ktorých je možné tento minerál nájsť. Zlato na pouličné ryžovanie zlata je rôznej veľkosti, kvality a tvarov. Je možné použiť umelo vytvorené kúsky zlata / valcovaním a strúhaním na potrebnú veľkosť /. Veľkosť takto upraveného zlata sa môže pohybovať v rozmedzí od 0,3 mm až do 1,5 cm. Kvalita takéhoto zlata je v rozpätí od 7 až do 24 karátov. 

Prírodné zlato je najčastejšie používané pri pouličnom ryžovaní zlata. Veľkosť zlatiniek sa zväčša pohybuje od 0,3 mm až do 1 cm. Býva rôznych tvarov. Obvyklým tvarom sú pliešky, valúniky a nugety.

Iné minerály použité v pouličnom ryžovaní zlata, ktoré sú typické a sprievodné na prírodných náleziskách zlata. Sú to : Rutil, Granát, Zafír, Beryl, Platina, Striebro a iné drahé kovy a kamene. Ďalším možným spôsobom je použitie sekaného olova, brokov a iných ťažkých predmetov, ktoré môžu byť spracované do rôznych tvarov.

Dekorácie požité na pouličné ryžovanie zlata
Dekorácie sú súčasťou pouličného ryžovania zlata. Tieto vytvoria atmosféru rôznych miest, ktoré boli známe históriou a spôsobom ťažby zlata. Často sa používajú dekorácie z Divokého západu, zlatej horúčky na Aljaške a v Kalifornii. Vytvárajú sa rôzne prístrešky alebo stany, pod ktorými sú nádoby na ryžovanie. Tie môžu slúžiť v prípade dažďa alebo slnka na ochranu návštevníkov.

Postup pri pouličnom ryžovaní zlata
Zlato je pripravené v určitom množstve sypkého materiálu / piesok, štrkopiesok / vo vreckách. V jednom vrecku sa spravidla nachádza jedna až päť zlatiniek. Účastník pouličného ryžovania zlata obdrží takéto vrecko spolu s panvicou a po krátkej inštruktáži o ryžovaní zlata si obsah vrecka vysype do panvice. Postupným premieľaním s vodou vyplavuje sypký materiál do ryžovacích nádob a týmto spôsobom sa snaží získať zlatinky, ktoré tvoria obsah vrecka. Po získaní určitého množstva zlatiniek obdrží účastník kartičku, skúmavku alebo sklenenú nádobku na uloženie zlatiniek. Tieto bývajú zväčša označené miestom konania pouličného ryžovania zlata a tvoria suvenír z takéhoto podujatia.

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments