Skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni – odborný seminár

DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o. v spolupráci s PUNCOVÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vás pozývajú na odborný seminár SKÚŠANIE DRAHÝCH KOVOV
NA SKÚŠOBNOM KAMENI.
Seminár sa bude konať v mestách Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Trenčín, Poprad a Banská Bystrica. Poďme sa pozrieť na zameranie, pre koho je seminár určený – samozrejme si môžete stiahnuť aj prihlášky na seminár pre jednotlivé mestá.

 

Termíny:

v Banskej Bystrici 18. 01. 2005
v Nitre 20. 01. 2005
v Prešove 25. 01. 2005
v Košiciach 26. 01. 2005
v Bratislave 02. 02. 2005
v Trenčíne 08. 02. 2005
v Liptovský Mikuláš 10. 02. 2005

Zameranie:

Cieľom odborného seminára je oboznámiť účastníkov s teoretickými poznatkami a praktickými skúsenosťami v oblasti skúšania drahých kovov na skúšobnom kameni. V teoretickej časti sa účastníci oboznámia s históriou skúšania drahých kovov na skúšobnom kameni, princípom metódy, vplyvom zloženia zliatin na skúšku na kameni, technikou skúšania, používaným skúšobným kameňom, skúšobnými ihlami, skúšobnými kyselinami a ostatnými potrebnými pomôckami. Praktická časť seminára bude venovaná rozlišovaniu bielych a žltých zliatin drahých kovov od zliatin obyčajných kovov a stanoveniu rýdzosti neznámych zlatých zliatin.

Odborný seminár je určený:

- prevádzkovateľom a zamestnancom záložní, bazárov, predajní komisionálneho tovaru a starožitností,
- prevádzkovateľom a zamestnancom firiem zaoberajúcim sa predajom, dovozom, výrobou a opravami klenotníckeho tovaru a výkupom drahých kovov,
- prevádzkovateľom a zamestnancom firiem vykonávajúcich činnosť v oblasti drahých kovov

Adresné určenie:
manažéri, obchodníci, predajcovia a dovozcovia tovarov z drahých kovov, resp. ich zliatin, výrobcovia a pracovníci uskutočňujúci opravy (spracovávanie klenotníckych zliatin, slovenských mincí, alebo dentálnych drahých kovov), manažéri a pracovníci záložní, bazárov, predajní komisionálneho tovaru a starožitností.

Témy prednášok:

- História skúšania drahých kovov na skúšobnom kameni. Nedeštruktívne metódy skúšania drahých kovov.
- Princíp metódy skúšania drahých kovov na skúšobnom kameni, vplyv zloženia zliatin, technika skúšania, používané skúšobné kyseliny, skúšobné ihly, skúšobný kameň a ostatné potrebné pomôcky.
- Postup pri rozlišovaní zliatin drahých kovov od zliatin obyčajných kovov skúškou na skúšobnom kameni s praktickými ukážkami.
- Postup pri rozlišovaní bielozlatých zliatin od bielych zliatin obyčajných kovov skúškou na skúšobnom kameni s praktickými ukážkami.
- Postup pri stanovovaní rýdzosti neznámych zlatých zliatin s praktickými ukážkami.

Účastníci seminára obdržia na svoje meno certifikát o absolvovaní seminára v overovaní rýdzosti neznámych drahých kovov na skúšobnom kameni a technikách skúšania preberanými v praktickej časti seminára.

Lektori:

Ing. Jozef FUZIA, riaditeľ Puncového úradu SR, Bratislava
Ing. Miroslav EŠTÓK, vedúci pobočky Puncového úradu SR, Košice

Informácie organizačného charakteru podá:

Ing. Milan Školuda – organizačný garant
resp. pracovníčka sekretariátu riaditeľa
Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica s.r.o.
Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
tel. 048/41 43 986 – 7, fax 048/41 43 983
e-mail: dtbb@domtechnikybb.sk

Stiahnutie Pozvánok a Prihlášok

Pozvánka/Prihláška pre Banskú Bystricu a Nitru

Pozvánka/Prihláška pre Bratislavu

Pozvánka/Prihláška pre Košice a Prešov

Pozvánka/Prihláška pre Trenčín a Poprad

- – -

S pozdravom

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments