Školy s odborom zlatník – klenotník / rytec

Na viacero mailových požiadaviek uvádzame adresy niektorých stredných odborných učilišti a škôl, ktoré vyučujú okrem klasických odborov aj odbor zlatník – klenotník / rytec . Okrem slovenských škôl, sme zaradili aj školy v Českej republike. Ich zoznam budeme postupne doplňovať, hľadajte v sekcii zlatnícke školy…

Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež

Koceľova 26
821 08 Bratislava
tel.: 02/555 645 75
fax: 555 645 28
e-mail: sekretariat@ouspkoba.sk
web: http://www.ouspkoba.sk

- – - – - -

SOU pre telesne postihnutú mládež

Mokrohájska 1
842 40 Bratislava
tel.: 02/ 54651354 – 55
email: ipr@svsba.sk , putzov@soutpmba.edu.sk
web: www.soutpmba.edu.sk

- – - – - -

SOU Strojárske

Vranovská 4, Bratislava

Riaditeľ SOU: 02/63 83 8417
e-mail: info@souvranoba.sk
e mail: souvrano@isternet.sk

- – - – - -

SOU Š.A. Jedlíka Nitra

Dvorčianska 629, P.O.BOX 9/D
tel.: 037/6517 432, fax: 037/6514 530
e-mail: sou@souaj.sk
web: http://www.souaj.sk

- – - – - -

SOU Elektrotechnické Dubnica nad Váhom

ulica Ľudovíta Štúra 1

018 41 Dubnica nad Váhom

e-mail: riaditel@souedca.sk

web: http://www.souedca.sk

- – - – - -

Škola úžitkového výtvarníctva
Križkova 390/4
967 01 Kremnica

tel.: 045 6743424, 045 6743567
fax: 045 6743424
email: info@suv.sk
web: www.suv.sk

- – - – - -

Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila a Metoda

Tehliarska 2
071 01 Michalovce

Tel: 056/643 1804

- – - – - -

SOU strojárske Hodruša-Hámre

Hodruša-Hámre Okr. Žarnovica
Kyslá 214 966 61

Telefón: 045 / 6844491

Fax: 6944134

Česká republika

SPV SOLUNKA
Novovysočanská 501/5, Praha 9, 190 00
Telefon: ++420-2-663 12 002, Fax: ++420-2-684 01 49
Vyučujeme žáky v oboru zlatník-klenotník. Zajišťujeme výuku externích žáků a pořádáme kurzy základů rytí a fasování.

SPV ZLATNICKÉ
Seydlerova 2451, Praha 5, 158 00
Telefon: 235 520 821, Fax: 235 520 821
Učí umělecký obor zlatník-klenotník. Dále zajišťujeme kvalifikační zkoušky včetně odborné přípravy, odborné kurzy rytí a fasování.

——————————————–

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments