Varovanie Puncového úradu Slovenskej Republiky

Puncový úrad SR, pobočka v Košiciach oznamuje širokej odbornej aj laickej verejnosti, že pri puncovej kontrole starého klenotníckeho tovaru bol zachytený masívny zlatý náramok “tzv. kráľovský vzor” o hmotnosti 119,25 g, označený rýdzostným číslom 585, vo vnútri vyplnený medeným drôtom.

Nebezpečenstvo falzifikátov uvedeného druhu spočíva v tom, že skúškou na kameni nie je možné vnútornú výplň odhaliť.

Puncový úrad doporučuje venovať zvýšenú pozornosť najmä spájaným miestam, na ktorých je možné badať obtiažnosť, ktorá je spojená so spájkovaním takýchto spojov. V prípade akýchkoľvek pochybnosti je potrebné do takýchto výrobkov dostatočne hlboko zapilovať alebo výrobok prestrihnúť.

Ing. Jozef Fúzia

Riaditeľ PÚ SR

Blok puncové úrady – aktualizovaný

Aktualizovali sme blok s názvom Puncové úrady, ktorý je situovaný na pravej strane tejto stránky. Na odkaze Puncové úrady EU nájdete odkazy na puncové úrady Európskej únie. Na druhom odkaze Puncové Značky SR platné od 1.1.2004 sa nachádzajú puncové značky Slovenskej republiky platné od 1.1.2004.

Odborný seminár o PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV

DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o. v spolupráci s PUNCOVÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vás pozývajú na odborný seminár : VÝKLAD ZÁKONA č. 10/2004
O PUNCOVNÍCTVE A SKÚŠANÍ DRAHÝCH KOVOV, JEHO APLIKÁCIA V PRAXI A HARMONIZÁCIA PREDPISOV O DRAHÝCH KOVOCH V RÁMCI EÚ
. Poďme sa pozrieť na všetky informácie a detaily odborného seminára…

NOVÝ PUNCOVÝ ZÁKON

V stredu 20. augusta 2003 sa uskutočnila 44. schôdza vlády Slovenskej republiky, na ktorej sa okrem iných zákonov prerokoval a schválil s pripomienkami nový puncový zákon, ktorého znenie nájdete na :

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/00ECF7728212D492C1256D7800244A33?OpenDocument

SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY platné od 1.1.2004

Do sekcie Puncovný úrad SR (štvorček na ľavej strane) sme pridali odkaz na SLOVENSKÉ PUNCOVÉ ZNAČKY pre zlatý, strieborný a platinový tovar – stačí kliknúť na tento odkaz: http://www.zlatnik.sk/obr/puncovyurad/puncoveznacky.jpg Tieto puncové značky budú platné od 1.1.2004.