Inšpektori Puncového úradu ČR v Karlových Varoch zadržali šperky za milióny korún. Nemali puncovú značku.

Puncove-znacky

V šiestich  predajniach v Karlových Varoch zadržal Puncový úrad šperky za viac ako  50 miliónov českých korún (1 850 070,30 EUR), ktoré neboli označené puncovou značkou. Výrobky zo striebra, zlata a platiny ale podľa zákona označené byť musia.  Tovar teraz budú skúmať odborníci z  Puncového úradu. Na tento prípad upozornil včera denník MF Dnes.

Puncový urad : Predkladanie tovaru na puncovú kontrolu prostredníctvom poštových zásielok.

puncovy urad

Oznamujeme podnikateľským subjektom, že odo dňa 15.4.2014 bude možné tovar z drahých kovov zasielať na všetky pracoviská puncovej kontroly  PÚ SR, s výnimkou pracoviska v Leviciach, formou poštových zásielok . V prípade, že požadujete opuncovanie laserom zasielajte uvedené zásielky na pracovisko do Trenčína a Košíc.

Puncový úrad: !!!Nový puncový zákon!!!

puncovy urad

Puncový úrad informuje, že dňa 1. júna vstúpi do platnosti nový puncový zákon. Zákon NRSR č. 94/2013 Z.z. je k dispozícii na stiahnutie  TU  a vykonávacia vyhláška k puncovému zákonu TU

Puncový úrad: !!Upozornenie pre výrobcov, dovozcov a obchodníkov!!

puncovy urad

Slovenská republika adaptovala revíziu technickej normy STN EN 1811:1998+A1:2008. Revízia bola vydaná ako EN 1811:2011 – “Referenčná skúšobná metóda na stanovenie uvoľňovania niklu u predmetov vkladaných do prepichnutých častí tela a z výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlhotrvajúceho styku s pokožkou”

Puncový úrad: !!! Dôležité upozornenie pre výkupcov drahých kovov !!!

puncovy urad

Upozorňujeme, že výkup drahých kovov je možné vykonávať len na základe remeselnej živnosti ” Zlatníctvo a klenotníctvo ” vydanej na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Pokiaľ pri výkone podnikateľskej činnosti dôjde k prekročeniu rozsahu živnostenského oprávnenia zo strany podnikateľského subjektu, jedná sa o neoprávnené podnikanie, ktoré zakladá obligatórnu povinnosť živnostenského úradu za uvedené porušenie uložiť pokutu.

Puncový úrad: Ponuka školenia pre podnikateľské subjekty

puncovy urad

Puncový úrad SR ponúka podnikateľom a záujemcom o podnikanie s drahými kovmi školenie na tému skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni a pripravované zmeny puncového zákona.

Najnovšie informácie z Puncovného úradu opäť na zlatníkovi.

puncovy urad

Po dohode s Puncovým úradom vám budeme opäť prinášať tie najnovšie informácie o zmenách v puncovom zákone a iných aktualitách. Všetko nájdete v rubrike Puncový úrad, ktorú v priebehu niekoľkých dni zaktualizujeme.