Puncový úrad: !!Upozornenie pre výrobcov, dovozcov a obchodníkov!!

Slovenská republika adaptovala revíziu technickej normy STN EN 1811:1998+A1:2008. Revízia bola vydaná ako EN 1811:2011 – “Referenčná skúšobná metóda na stanovenie uvoľňovania niklu u predmetov vkladaných do prepichnutých častí tela a z výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlhotrvajúceho styku s pokožkou”

Revízia stanovuje nové kritériá pre uvoľňovanie niklu z predmetov a podstatne ovplyvňuje použitie niklu v klenotníckych zliatinách.Výrobky obsahujúce nikel a prichádzajúce do priameho a dlhodobého styku s pokožkou, musia spĺňať požiadavky stanovené touto normou, aby ich bolo možné umiestniť na trhoch členských štátov Európskej únie.

Harmonizované štandardy zavedené v rámci EÚ:

UNI EN 1811:2011 – Referenčná testovacia metóda na zisťovanie uvoľňovania niklu zo všetkých post montáží, ktoré majú byť vlkladané do prepichnutých častí ľudského tela a tovary určené k priamemu a dlhodobému kontaktu s pokožkou.

  • Reguluje maximálne množstvo niklu, ktoré môže byť uvoľnené pri kontakte výrobku s kožou
  • nezakazuje použitie niklu,
  • stanovuje maximálne limity uvoľňovania niklu z objektov a to na 0,28 mikrogramu/cm2/týždeň(neprepichnutá pokožka) a 0,11    mikrogramu/cm2/týždeň(prepichnutá pokožka)
  • účinnosť EN je od 1. 4. 2013.

UNI EN 12472:2009 – Metóda na simuláciu opotrebovania a korózie, ktorou sa detekuje uvoľňovanie niklu z pokrytých(potiahnutých) častí.

Kým predpis UNI EN 1811:2011 sa aplikuje vo všetkých prípadoch, UNI EN 12472:2009 je aplikovaný prednostne pred EN 1811 v prípade, ak bol tovar povrchovo upravený.

Upozorňujeme, že plnú zodpovednosť a legálnu povinnosť za kompatibilitu výrobkov s platnou legislatívou majú výrobcovia, predajcovia a dovozcovia. Na základe tejto povinnosti musia zodpovedné osoby kvalifikovane(certifikátom, vykonanými laboratórnymi testami a pravidelnými kontrolami) deklarovať, že nimi ponúkané výrobky spĺňajú požiadavky stanovené legislatívnymi normami.

Zdroj: Puncový úrad

 

 

 

Comments

comments