Puncový urad : Predkladanie tovaru na puncovú kontrolu prostredníctvom poštových zásielok.

Oznamujeme podnikateľským subjektom, že odo dňa 15.4.2014 bude možné tovar z drahých kovov zasielať na všetky pracoviská puncovej kontroly  PÚ SR, s výnimkou pracoviska v Leviciach, formou poštových zásielok . V prípade, že požadujete opuncovanie laserom zasielajte uvedené zásielky na pracovisko do Trenčína a Košíc.

Pravidlá pre zasielanie tovaru z drahých kovov na puncovú kontrolu formou poštovej zásielky:

 - tovar posielajte ako expres zásielku s doručením  kuriérom, prípadne zásielky  s poistnou sumou do 500 €  ako poistený list,

 - na obal zásielky, pod čitateľne uvedenú adresu odosielateľa,  napíšte kontaktné číslo pridelené Puncovým úradom SR,

 - zásielku poistite na sumu, ktorá zodpovedá reálnej hodnote tovaru

 - tovar  riadne zabezpečte proti poškodeniu,

 - k tovaru priložte jeden exemplár vyplnenej objednávky  na vykonanie úkonov podľa puncového zákona,

 - v objednávke uveďte požadované úkony,  druh drahého kovu, deklarovanú rýdzosť,  počet kusov a hmotnosť, resp. označenie laserom, dátum vystavenia,

 - objednávku potvrďte  pečiatkou a podpisom,

 - Puncový úrad SR si vyhradzuje právo opraviť v objednávke druh kovu, jeho rýdzosť, kusy a hmotnosť podľa skutočnosti zistenej pri preberaní a skúšaní tovaru,

 - k zásielke priložte kontakt na Vás (mail, č. telefónu, mobilu)

 - tovar označte zodpovednostnou značkou, resp. ak si tovar chcete nechať označiť zodpovednostnou značkou na úrade, túto požiadavku vyznačte v objednávke a priložte zodpovednostnú značku,

 - tovar rozdeľte podľa druhu (prstene, náramky, prívesky a pod.)

 - k cudziemu tovaru priložte relevantné doklady (originál faktúry preukazujúcej pôvod tovaru , resp.  rozhodnutie v colnom konaní o prepustení tovaru do voľného obehu,  ak tovar pochádza z krajín mimo EÚ),

 - k cudziemu tovaru alebo tovaru vyrobeného z inej ako registrovanej zliatiny priložte vzorku na chemickú skúšku s vyplnenou objednávkou,

 - tovar Vám po spracovaní ihneď zašleme späť ako expres zásielku doručenú  kuriérom, zásielka Vám bude doručená formou dobierky.

Comments

comments