Puncový úrad: Ponuka školenia pre podnikateľské subjekty

Puncový úrad SR ponúka podnikateľom a záujemcom o podnikanie s drahými kovmi školenie na tému skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni a pripravované zmeny puncového zákona.

Termíny školení v roku 2012: 6. jún / 5. september / 5. december

Rozsah: 4 hodiny

Miesto konania:

Bratislava, Puncový úrad SR, Medená 10

-prihlásiť sa: Ing. Ján Šlajferčík, tel: 02/ 52 96 70 55 : slajfercik@puncurad.gov.sk
Košice, Puncový úrad SR, Szákkayho 1

-prihlásiť sa: Ing. Miloslav Eštok, tel: 055/ 62 52 405 : pusrke@iol.sk

Trenčín, Puncový úrad SR, Hodžova 3
-prihlásiť sa: Mgr Slavka Spišáková, tel: 032/ 74 35 397 : spisakova.pusrtn@mail.t-com.sk

Školné: 29,- EUR (v hotovosti pri prezentácii)
V prípade záujmu o školenie mimo uvedené termíny je možné pri nahlásení min. množstva 4 účastníkov v zachovanom školnom 29, – EUR. V potvrdení záujmu uveďte kontaktné údaje.

Pri záujme o individuálne školenie mimo uvedené termíny je poplatok pre jednu osobu 85,- €

Ponuku školenia : témy, termíny a organizačné pokyny si môžete stiahnuť TU

Zdroj: PÚSR

 

Comments

comments