Puncový úrad: !!! Dôležité upozornenie pre výkupcov drahých kovov !!!

Upozorňujeme, že výkup drahých kovov je možné vykonávať len na základe remeselnej živnosti ” Zlatníctvo a klenotníctvo ” vydanej na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Pokiaľ pri výkone podnikateľskej činnosti dôjde k prekročeniu rozsahu živnostenského oprávnenia zo strany podnikateľského subjektu, jedná sa o neoprávnené podnikanie, ktoré zakladá obligatórnu povinnosť živnostenského úradu za uvedené porušenie uložiť pokutu.

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR – 1. časť  - TU 

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR – 2. časť – TU

Zdroj : PÚSR

Comments

comments