NOVÝ PUNCOVÝ ZÁKON

V stredu 20. augusta 2003 sa uskutočnila 44. schôdza vlády Slovenskej republiky, na ktorej sa okrem iných zákonov prerokoval a schválil s pripomienkami nový puncový zákon, ktorého znenie nájdete na :

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/00ECF7728212D492C1256D7800244A33?OpenDocument

Comments

comments