Nový informačný blok – Pripravujeme

Vytvorili sme pre Vás nový informačný blok s názvom Pripravujeme, ktorý
sa nachádza na pravej strane – prvý blok z vrchu. Nájdete v ňom informácie,
čo zaujímavé chystáme na najbližšie dni.

Comments

comments