Mohsova stupnica tvrdosti minerálov

Tvrdosť je v podstate stupeň odporu minerálu proti vniknutiu inej látky. Rozhodujúcim faktorom je stavba kryštalickej mriežky. Bolo vytvorených niekoľko stupníc tvrdosti, ale najznámejšia z nich je takzvaná Mohsova stupnica tvrdosti minerálov…

Túto stupnicu tvrdosti minerálov zostavil viedenský mineralóg a chemik Friedrich Mohs (1773-1839), ako pomôcku na určovanie relatívnej tvrdosti minerálov. V amatérskej praxi sa pre svoju nenáročnosť používa dodnes, hoci nieje dostatočne presná. Skúška tvrdosti sa prevádza vrypom. Friedrich Mohs vo svojej tabuľke desať bežných minerálov zoradil podľa ich „ rýpateľnosti“. Každý minerál vnikne do toho, ktorý je v stupnici nižšie; tento minerál však možno rýpať iba minerálom, ktorý sa nachádza vyššie. Musíme si však povedať, že pre určovanie drahokamu nie je táto metóda vhodná, pretože vryp skúšaný kameň značne poškodí. Dokonalejšou, ale ďaleko menej deštruktívnou metódou určovania tvrdosti minerálov je pomocou prístroja sklerometer, ktorý je vybavený oceľovým a diamantovým hrotom.

Mohsova stupnica tvrdosti:

Stupeň : Minerál : Poznámka
1: mastenec : môžeme rýpať nechtom
2: sadrovec : môžeme rýpať nechtom
3: kalcit : môžeme rýpať nožom
4: fluorit : môžeme rýpať nožom
5: apatit : môžeme rýpať nožom
6: živec : (ortoklas) rýpe do skla
7: kremeň : rýpe do skla
8: topás : rýpe do skla
9: korund : rýpe do skla
10: diamant : rýpe do skla

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments