III. TAHITIAN PEARL TROPHY 2003 – 2004

 

G. I. E. PERLES DE TAHITI  – nezisková záujmová spoločnosť, ktorá zastupuje záujmy perlových farmárov Francúzskej Polynézie vykonáva promočnú činnosť na propagovanie tahitských perál na svete.

Generálny riaditeľ spoločnosti G. I. E. PERLES DE TAHITI p. Martin Coeroli už po tretíkrát organizuje najprestížnejšiu súťaž sveta „Tahitian Pearl Trophy“. Táto jedinečná súťaž dáva príležitosť čo najväčšiemu kruhu zlatníkov, šperkárov, návrhárov a učňov, aby použitím rôznorodosti tahitskej perly mohli svoje schopnosti a plány realizovať.

 

-         SLOVENSKO sa po prvýkrát do súťaže „Tahitská perla“ zapojilo v roku 2001. I. Ročník národného kola /súťaž má národnú a medzinárodnú časť/ „Tahitská perla“ bola organizovaná v budove Gold Wing Clubu v Žiline vďaka reklamno-módnej agentúre Vivien v Žiline, Cechu zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia a všetkým súťažiacim i sponzorom. Slávnostné vyhlásenie národných víťazov v Žiline s recepciou prebiehalo za účasti viacerých najvýznamnejších slovenských médií. V roku 2001 národné kolá usporiadalo 26 krajín sveta s tými cca 2000 najlepšími šperkami aké vytvorili ich klenotnícke štúdia. Súťažiť sa mohlo v 10-tich kategóriach /kolekcia, náhrdelník, prsteň, pánsky šperk atď./. Víťazi národného kola automaticky postúpili do medzinárodnej súťaže do Talianska. V júni 2002 na klenotníckom veľtrhu Vicenzi Oro 1 za účasti 13 člennej medzinárodnej poroty zo 196 šperkov boli vyhlásené výsledky – víťazi v 10-tich kategóriách a Spezial Prize pre 1.-ho súťažiaceho z každej zúčastnenej krajiny.

-         Nečakaný úspech zaznamenali slovenskí klenotníci. V kategórii pánsky šperk sa stal absolútnym víťazom Peter Janík z Kysuckého Nového Mesta, Spezial Prize získal František Tartott z Galanty v kategórii náhrdelník.

      Na internetovej stránke i v bulletine – mesačník Perles de Tahiti boli spomenutí aj              slovenskí klenotníci. Vďaka im, spomínaná prvá cena je zatiaľ najväčším ocenením za dizajn šperkov aké získalo Slovensko.

      Slávnostné medzinárodné vyhlásenie a prevzatie ocenení – trofeí pre víťaza sošky René Laliqua -  a diplom  s galavečerom /podobne ako v roku 2000 v Paríži/ sa uskutočnilo 18. septembra roku 2002 v Rose Centre /American Museum of Natural History/ v New Yorku, za účasti celebrít, svetových TV spoločností a významných médií z celého sveta v počte do 400 osôb.

      Absolútny víťaz kategórie „Pánsky šperk“ – Peter Janík – osobne prezentoval svoj šperk „GO CREATE  – najvariabilnejší prsteň sveta“ a Slovensko spolu s ďalšími 9 top klenotníkmi sveta – víťazmi. V ostatných kategóriách 2. a 3. miesta boli iba premietnuté DVD technológiou na velkoplošné plátno.

      Víťazný šperk Petra Janíka bol prezentovaný G. I. E. Perles se Tahiti na všetkých  prestížnych veľtrhoch : Vicenza , Madrid, New York, TUCSON-Arizona, Londýn, Hongkong, Kobe atď.

      K spomínanej súťaži organizícia G. I. E. Perles de Tahiti vydala reprezentatívnu publikáciu „100 Best“ /sto najlepších/, knihu víťazných šperkov súťaže  - najrenomovanejších dizajnérov šperkov sveta. Všetky šperky v publikácii musia obsahovať perly z Tahiti najvyššej kvality.

 

      Po prvýkrát v knihe „100 Best“ sa objavilo aj Slovensko a to hneď ako najúspešnejšia krajina východnej Európy. Slovensko majstrom – svetovým víťazom. Písali o tom svetové magazíny JCK, Modern Jewelers /USA/, Goldschmidt Zeitung /Nemecko/, COLLECTION, VOGUE /Francúzsko/, ELLE… atď. a vysielali galavečer v New Yorku televízne spoločnosti po celom svete.

     V tomto roku 2003-2004 sa stretneme opäť na tejto vynikajúcej súťaži s možno nádejnými hviezdami klenotníckeho sveta už tu na Slovensku.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Klára Petrová

G.I.E. Perles de Tahiti

Public Relations Manager Slovakia

Kontakt: Žilina tel: 0904 986 375

Fax: 00421-41-56 409 97

e-mail: vivien@vivien.sk

 

II. ročník národnej súťaže Tahitská perla r. 2003 na Slovensku s týmito záväznými podmienkami:

 

Pravidlá:

-         súťaže sa môže zúčastniť každý výrobca šperkov, spoločnosť so sídlom v Slovenskej        republike.

-         súťažiaci sa môže prihlásiť do troch kategórií, čiže s troma šperkami.

-         prihlásená práca nesmie byť do začiatku tejto súťaže publikovaná v médiách zúčastniť sa inej súťaže, alebo byť odkopírovaná z iného šperku.

-         šperk môže obsahovať tahitskú perlu iba vynikajúcej kvality  (Kategória A alebo +B)

-         hodnota použitých perál má obsahovať 50% z celkovej ceny šperku  (K tomuto pravidlu zatiaľ bol pružnejší prístup)

 

Kategórie:

  1. dámsky prsteň
  2. pánsky prsteň
  3. náhrdelník
  4. trojdielny set – v akejkoľvek kombinácii šperkov
  5. prívesok
  6. brošňa
  7. doplnok – čokoľvek čo sa nosí (napr. spona do vlasov)
  8. náušnice
  9. perlová šnúra – z viacerých perál spracovaná šnúra s použitím vzácneho kovu, alebo kôže, vyhradený je iný drahokam alebo perla iného pôvodu.

    

  Hodnotiace kritériá:

    -         predajnosť

-         estetika

-         kreativita

-         originalita

-         nositeľnosť

-         remeselné prevedenie 

  

Všeobecné podmienky: 

-         šperk musí byť vyrobený zo zlata alebo z platiny

-         musí obsahovať kvalitnú tahitskú perlu mnimálne jednu

-         nepripúšťa sa umelý zásah na perle napr. farbenie, polírovanie pely…

-         majiteľ šperku zasiela šperk na vlastné náklady a s plným poistným na adresu organizátora

-         spolu so šperkom je nutné zaslať sprievodný list

-         účastník musí s výrobkom zaslať farebné diapozitívy s neutrálnym pozadím v rozmeroch min. 6×6

-         každý šperk musí byťoznačený menom, ale nie na šperku

-         výrobca súťažný šperk nesmie nikde propagovať do doby vyhodnotenia

  

Prihláška: 

-         prihlášku je nutné zaslať do 30. júna na adresu organizátora

-         ak má súťažiaci sponzora musí jeho meno uviesť na prihlášku

      

      Vložné 

-         vložné vo výške 2.000,- Sk na každú prihlásenú osobu je potrebné poukázať na účet cechu. Spolu s prihláškou pošlite aj avízo (doklad) o úhrade štartovného

  

Termín: 

-         vyhotovené práce s príslušnou dokumentáciou sa zasielajú do uvedeného termínu na adresu organizátora

  

Organizátor: 

-         organizátor má právo pre nedodržanie stanovených podmienok šperk zo súťaže vylúčiť

-         zaručuje, že všetky údaje o účastníkoch budú dôverné a platia len pre súťaž

  

Národná porota: 

-         porota bude zložená z nezávislých odborníkov z radov klenotníkov, návrhárov a zástupcov módnych magazínov na Slovensku

-         národná porota v každej kategórií určí poradie 1., 2., a 3. miesto

  

Priebeh súťaže

 

-         v každej kategórii musia byť zúčastnení minimálne traja súťažiaci, aby sa kategória mohla vyhodnotiť

-         podrobné informácie o vyhodnotení súťaže sa zašlú všetkým prihláseným účastníkom

 Vážení klenotníci a šperkári Slovenska, 

Nenechajte si ujsť túto výnimočnú príležitosť, aby ste svojou prácou mohli reprezentovať Slovensko vo svete! Táto súťaž je nákladná pre G.I.E Perles de Tahiti a kvôli nedostatku financií stále viac fariem vo Francúzskej Polynézii krachuje, úroda tahitských perál stále klesá a ceny perál začali stúpať. Môže sa stať, že naša malá krajina nedostane možnosť súťaže národného kola na Slovensku, ako sa nad tým aj teraz uvažovalo. Z toho dôvodu by sa národné kolo zredukovalo na kolo národov východnej Európy. Vybojovali sme túto súťaž, tak zvážte tú neopakovateľnú možnosť a smelo odštartujte teraz a hneď.

  

ZÁVER

 

Víťazi sa nasledujúci rok zúčastňujú medzinárodnej súťaže.  Nedostávajú peňažnú odmenu, ale G.I.E. PERLES DE TAHITI svojou reklamnou činnosťou zabezpečí víťazným šperkom účasť na medzinárodných výstavách a svetovú publikáciu. Národní víťazi, ktorí sa umiestnia na prvých miestach v jednotlivých kategóriach sa preto týmto zaväzujú, že poskytnú svoje víťazné šperky na obdobie jedného roka pre G.I.E. PERLES DE TAHITI.

Ostatné šperky budú po vyhlásení výsledkov národnej súťaže vrátené.

 Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov

        

ORGANIZÁTORI

 

CECH ZLATNÍKOV A KLENOTNÍKOV BRATISLAVY A OKOLIA

Račianska 71, 832 59 BRATISLAVA, č.účtu 2660000208/1100

Tel./fax: 00421 2/445 72 00, e-mail: cechzkba@nextra.sk

 

VIVIEN reklamno-módna agentúra

Mariánske námestie 3, 010 01 ŽILINA

Tel./fax: 00421-41/564 09 97, e-mail: vivien@vivien.sk 

 

KONTAKTNÉ OSOBY: 

Ing. Jozef Koleň – cechmajster

Račianska 71                                                              

832 59 Bratislava                                                        

Tel./fax: 00421/2/444 57 200                                     

Tel.         00421/2/492 46 368                                     

e-mail: naveta@nextra.sk                                           

 

VIVIEN

Mgr. Valéria Mudriková

Mariánske námestie 3

010 01 Žilina

Tel./fax: 00421/41/ 564 09 97

e-mail: vivien@vivien.sk   

 

Ing. Ivan Mikuš                                                 

Opatovská 12                                                                

911 01 Trenčín                                                              

Tel.: 00421/32/744 25 00                                             

Fax: 00421/32/734 03 89                                            

e-mail: antika@antika.sk    

 

G.I.E. PERLES DE TAHITI  

Klára Petrová    

Public Relations Manager  

010 01 Žilina  

Tel. 0904 986 375  

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments