Glyptika

Čo je to Glyptika? V nasledujúcich riadkoch článku sa to určite dozviete…

Glyptika – je umelecké rytie figurálnych a ornamentálnych motívov do drahokamov alebo do číreho skla. Základy tohto oboru položili glyptici antického Grécka a Ríma, ktorých priamymi nasledovníkmi boli byzantskí glyptici, ktorí pracovali v 6. – 10. storočí predovšetkým v Konštantínopoli.

Ukážky z diel českého glyptika profesora Josefa Drahoňovského

Váza
Jar prilieta, zem sa prebúdza, zima odchádza
Výška 26 cm

Hudba a poézia
Plaketa v skle

Zdroj: Glyptika

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments