Časopis Opál – introdukcia

 

Pri svojich žurnalistických štúdiách som dospel k poznatku, že na Slovensku máme síce pomerne veľký počet periodík, no na trhu stále chýbajú špecializované periodiká pre niektoré oblasti. Zlatníctvo, klenotníctvo, šperkárstvo a hodinárstvo sú jednou z nadoblastí, ktorá u nás dlhé roky nemala slovenské periodikum. Iste, čiastočne pokrýval dopyt po informáciách český Klenotník-Hodinár, lenže ten sa v poslednom období aj podľa slov odborníkov v brandži začal vo veľkej miere zaoberať hodinkami a na ostatné suboblasti mysleli pomenej. Mnohým čitateľom vadí aj veľké množstvo obrazového materiálu a malý objem textu…

 

 

Pred založením Opálu bolo jasné, že medzera a priestor na trhu určite preň existujú. Otázna bola snaha a možnosť jeho zaplnenia. Preto sme zvolili cestu nižšej periodicity – priniesť menšie množstvo čísel, ale o to kvalitnejších. Osobne si myslím, že český a slovenský trh dokáže v rámci našej brandže poňať maximálne 5-6 vybalansovaných čísel časopisu. Pri častejšej periodicite narážame na problém – o čom vlastne budeme písať? No pri periodicite dvojmesačníka sa dá vybrať väčšie množstvo prepracovanejších tém a v neposlednom rade má redakcia oveľa viac času na prípravu materiálu (čo je jeden z najdôležitejších elementov prípravy informačného periodika). Lenže pri periodicite objavíme ešte jeden problém – dianie v brandži samotnej. Ak by sme chceli pripravovať 5-6 čísel ročne, zistíme, že v januári nie je prakticky okrem novoročných lastovičiek a bilancovania minuloročného trhu o čom písať a rovnako sa objaví problém menšieho objemu informácií i v lete, keď je tzv. uhorková sezóna alebo každý odlieta na zaslúženú dovolenku a na časopis nemá jednoducho priestor a čas. Preto sa zdá byť kvartálnik optimálnou periodicitou… Hoci momentálne sme radi, že dokážeme pripraviť 3 nabité čísla informácií… Menšiu periodicitu sa snažíme ekvalizovať obsahom a väčším rozsahom. Otázku formy sme sa snažili zodpovedať klasickým použitím žurnalistických žánrov. Letné mesiace sa priamo núkajú na zmapovanie niektorých udalostí v podobe reportáži (prechádzka opálovou baňou alebo podujatia zlatokopov), v žiadnom prípade nemožno nepoužiť klasické interview s významnými osobnosťami v brandži alebo profil ich firmy. Najčastejšie sa však snažíme siahnuť po rozbore určitého problému (napr. výuka zlatníkov alebo hodinárov) alebo technických špecifík (v časopise čoraz populárnejšia rubrika drahých kameňov, ich popisu a analýzy).

Samozrejme, že nemôžeme opomenúť obrazovú prílohu pri všetkých článkoch, ale ako naši čitatelia zbadali už v prvom čísle, snažíme sa kráčať cestou veľkého množstva textu. Niekedy píšeme dokonca viac ako nám stránka povolí a neváhame vyhodiť aj obrazový materiál. Obe zložky sú, pochopiteľne, veľmi potrebné, no ak má fotografia slúžiť len ako pozlátko a nespĺňa kritéria informačnej hodnoty, nemá v časopise čo hľadať. Radšej popíšeme problém textom ako by sme mali uverejniť tucty „ničnehovoriacich“ fotografií. Áno, obrazová príloha má svoj priestor, ale musí byť esenciálne využitý. V opačnom prípade dáme prednosť klasickému textu poskytujúcemu myšlienky redaktorov alebo spolupracovníkov. Preto nebolo v nultom čísle príliš veľa fotografií a rovnako plánujeme kontrolovať množstvo obrazovej prílohy aj do budúcnosti. Áno, každý článok si fotografiu zaslúži a niektoré príspevky si ich priamo vyžadujú. Ale bol by som veľmi nerád, ak by sme skĺzli vplyvom lenivosti alebo iných elementov do štádia, keď „vylepíme“ na dvojstránku časopisu viac fotografií ako samotného (a často len sprievodného) textu. A čo obsah časopisu? Existuje množstvo tém, o ktorých sa oplatí písať. Na začiatku stálo naše presvedčenie, že každá oblasť si zaslúži svoj priestor – staré dobré zlatníctvo, šperkárstvo, klenotníctvo i bratské hodinárstvo. Snažíme sa venovať strany časopisu každej oblasti, ale zároveň si treba uvedomiť, že časopis odzrkadľuje aj vôľu ľudí ochotných hovoriť na určitú tému resp. poskytnúť materiál na jej spracovanie. V každom prípade sme sa rozhodli vytvoriť v spolupráci so Slovenským gemologickým inštitútom jedinečnú rubriku o drahých kameňov. V prvom čísle sme sa vrhli na sľúbený moissanit a zároveň započali diamantovú odyseu, seriál o jednom z najkrajších drahých kameňov na svete. A máme prichystané aj ďalšie analýzy drahých kameňov. Zároveň ma teší, že naši čitatelia našu snahu oceňujú a drahé kamene sa stali stredobodom pozornosti našich čitateľov. Podobne pristupujeme aj k slovenskému fenoménu – opálovej bani, o ktorej by sme chceli pravidelne prinášať informácie. V nultom čísle sme priniesli reportáž, v prvom jej históriu a do druhého sa nám, dúfam, podarí zaktualizovať najnovšie dianie. Nemožno zabudnúť ani na jednu z najdôležitejších inštitúcií, puncový úrad. Do každého čísla by sme chceli zakomponovať nielen štatistické údaje, ale aj o novinky o puncovom zákone alebo odpovede na vaše, často pálčivé otázky.

Zvyšok čísla sa neodohráva v pravidelnom poňatí, ale zisťujeme, že stále sa dajú nájsť zaujímavé témy, o ktorých sa oplatí písať. Napríklad mnohí ľudia v brandži nevedeli, že hodinári sa vyučujú už len v Považskej Bystrici… Nulté číslo časopisu im pomohlo v zistení tejto informácie. Nehovoriac o obsiahlom materiáli o výuke zlatníkov na Slovensku i v Čechách. V tomto smere nám pomohli aj viacerí čitatelia, ktorí boli ochotní odpovedať na našu anketovú otázku súvisiacu s touto témou. Samozrejme, tém je veľa a zaplniť tri či štyri čísla nie je problém. Budeme len a len radi, ak sa skôr či neskôr budú podieľať na skladbe aj naši čitatelia. Pretože práve táto spolupráca medzi oboma zúčastnenými stranami prináša to pravé ovocie. Apropo, čitatelia. Nulté číslo sme poslali všetkým slovenským subjektom zaregistrovaným na Puncovom úrade SR a predsa sa im naše číslo nedostalo do rúk. V tomto smere odporúčam všetkým záujemcom ozvať sa na naše kontaktné telefónne číslo alebo e-mail a číslo im pošleme dodatočne. Zároveň prebieha tzv. bohemizácia nášho časopisu, t.j. systematické posielanie všetkým subjektom v Čechách. Rozhodli sme sa, že každý by mal dostať jedno číslo zadarmo, aby mohol posúdiť kvalitu našej práce na vlastnej koži a potom sa rozhodnúť o predplatnom. Nemôžem však nepripomenúť, že po rozoslaní časopisov sa naše zásoby značne minimalizujú a ostáva nám len niekoľko desiatok kusov. Ako vraví teda stará pranostika, kto prv príde, ten prv melie. Resp. kto sa prv ozve, časopis dostane. Naši predplatitelia však každé číslo dostávajú v predstihu. Ostatným napokon ostanú len oči pre plač, najmä vtedy, keď sa časopis nadobro minie… Na záver by som chcel popriať všetkým záujemcom a čitateľom množstvo krásnych chvíľ a získavanie pragmatických a praktických informácií pre ich prácu. Verím, že sa staneme podnetným a plnohodnotným čítaním pre zlatníkov, klenotníkov, šperkárov i hodinárov na Slovensku i v Čechách. Verím, že vytvoríme jednotný časopis pre oba trhy a spolu zdvihneme informačnú úroveň našej brandže na nevídanú úroveň… Michal Korec, šéfredaktor časopisu OPÁL Kontakt na redakciu : t.č. 0905 386 674, alebo e-mail : opal@stonline.sk

Comments

comments