Aktuálne kurzy drahých kovov New York

Na požiadavku viacerých čitateľov
sme k aktuálnemu kurzu drahých kovov z Londýnskej burzy pridali aj odkaz na aktuálne
kurzy drahých kovov z burzy v New Yorku.

Comments

comments