ZAUJÍMAVOSTI: Je možné premeniť bežné kovy na zlato?

Všetky atómy kovov sa skladajú z rovnakých stavebných blokov protónov, neutrónov a elektrónov, ale v rôznom v počte, preto je TEORETICKY možné…

Všetky atómy kovov sa skladajú z rovnakých stavebných blokov protónov, neutrónov a elektrónov, ale v rôznom v počte, preto je TEORETICKY možné zmeniť bežné kovy na zlato. PRAKTICKY je však táto zmena možná iba nukleárnou reakciou, kde sa ťažké rádioaktívne kovy rozkladajú na iné ľahšie prvky zahŕňajúce aj niektoré izotopy zlata. Prakticky tak zostáva zmena bežných kovov na zlato iba snom.

Zdroj: WGC

Comments

comments