Varovanie Puncového úradu Slovenskej Republiky

Puncový úrad SR, pobočka v Košiciach oznamuje širokej odbornej aj laickej verejnosti, že pri puncovej kontrole starého klenotníckeho tovaru bol zachytený masívny zlatý náramok “tzv. kráľovský vzor” o hmotnosti 119,25 g, označený rýdzostným číslom 585, vo vnútri vyplnený medeným drôtom.

Nebezpečenstvo falzifikátov uvedeného druhu spočíva v tom, že skúškou na kameni nie je možné vnútornú výplň odhaliť.

Puncový úrad doporučuje venovať zvýšenú pozornosť najmä spájaným miestam, na ktorých je možné badať obtiažnosť, ktorá je spojená so spájkovaním takýchto spojov. V prípade akýchkoľvek pochybnosti je potrebné do takýchto výrobkov dostatočne hlboko zapilovať alebo výrobok prestrihnúť.

Ing. Jozef Fúzia

Riaditeľ PÚ SR

Comments

comments