Súťaže ZLATÉ VAJCE Zväzu obchodu SR a TOP RETAILER SR

Zväz obchodu SR pri príležitosti konania sa konferencie INTRACO 2004 a IX. DEŇ OBCHODU SR, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2004 v Bratislave, vyhlasuje súťaže  „ZLATÉ VAJCE Zväzu obchodu SR“ a „TOP RETAILER SR“. O detailných informáciách sa dozviete v článku…

 

 

„ZLATÉ VAJCE Zväzu obchodu SR“

v dvoch kategóriách:

ð „Najzaujímavejší výrobok pre rok 2003“

ð „Najpútavejší obal pre rok 2003“

a

„TOP RETAILER SR“,

ktoré bude udeľované taktiež v dvoch kategóriách:

ð „Osobnosť roka 2003“

ð „Najlepšie zákaznícke hodnotenie pre rok 2003“

 

Dotazníky odborná porota vyhodnotí a výsledky slávnostne vyhlási v rámci otváracieho ceremoniálu spoločenského večera dňa 20.4.2004 v Hoteli HOLIDAY INN v Bratislave.

V prípade Vášho záujmu o hodnotenie uvedených kategórií si jednotlivé dotazníky môžete stiahnuť na www.biznis.sk (v Pop-up okne).

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníkov a ich následné zaslanie najneskôr do 31.3.2004 na sekretariát Zväzu obchodu SR faxom, poštou alebo e-mailom.

S pozdravom

Mgr. Ludvík Posolda

I. viceprezident

Zväz obchodu SRNobelova 18 – 831 02Bratislava – Tel./Fax: 02/44 636 077 – Tel.: 02/44 636 078

e-mail: biznis@ba.telecom.sk

 

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments