Informácie zo Slovenského Puncového úradu

485dffa31c994.jpg

Vážení čitatelia,

po dlhšej odmlke som presvedčený, že čitateľskú verejnosť zaujmú informácie o činnosti a novinkách, na Puncovom úrade SR.

Novela zákona o puncovníctve číslo 120/2008

47ff2a4a4a13f.jpg

15. apríla 2008 vstúpi do platnosti vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 102/2004 Z. z. o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky.

Hodnotenie činnosti PÚ SR a analýza vývoja

45119d5477253.jpg
Množstvo zlatého klenotníckeho tovaru predloženého na puncovú kontrolu od roku 2001 neustále klesá. Príčin neustáleho poklesu je niekoľko. Veľký dopyt po zlatom klenotníckom tovare vyrábanom z bielych zliatin koncom 90-tých rokov skončil.

Odpovede na časté otázky týkajúce sa puncového zákona 2/2

Pred rokom vstúpil do platnosti nový slovenský puncový zákon. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo nespočetné množstvo stretnutí s podnikateľmi podnikajúcimi v oblasti drahých kovov, na ktorých boli položené mnohé otázky týkajúce sa výkladu niektorých ustanovení nového puncového zákona.

Odpovede na časté otázky týkajúce sa puncového zákona 1/2

Pred rokom vstúpil do platnosti nový slovenský puncový zákon. Počas tohto obdobia sa uskutočnilo nespočetné množstvo stretnutí s podnikateľmi podnikajúcimi v oblasti drahých kovov, na ktorých boli položené mnohé otázky týkajúce sa výkladu niektorých ustanovení nového puncového zákona. Na niektoré z nich sa pokúsim v krátkosti odpovedať:

Aké zmeny priniesol nový puncový zákon

Nový puncový zákon priniesol so sebou niektoré zmeny, o ktorých Vás chcem stručne informovať…

Skúšanie drahých kovov na skúšobnom kameni – odborný seminár

44c8fe6e62ed1.jpg

DOM TECHNIKY ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA s. r. o. v spolupráci s PUNCOVÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vás pozývajú na odborný seminár SKÚŠANIE DRAHÝCH KOVOV
NA SKÚŠOBNOM KAMENI.
Seminár sa bude konať v mestách Bratislava, Košice, Prešov, Nitra, Trenčín, Poprad a Banská Bystrica. Poďme sa pozrieť na zameranie, pre koho je seminár určený – samozrejme si môžete stiahnuť aj prihlášky na seminár pre jednotlivé mestá.