Fabergé a Veľká noc

Na
budúci týždeň tu máme Veľkú noc,
ktorá je najstarším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Typickými veľkonočnými
zvykmi sú  oblievanie vodou, šibanie
prútikmi, ale n
ajznámejšou
veľkonočnou rekvizitou sú maľované vajíčka – kraslice.

A čo majú spoločné zlatníci s veľkonočnými vajíčkami?