Odpovede na vami zaslané e-maily

Všetkým čitateľom, ktorým
nedošli odpovede na e-maily, ktoré nám zaslali, či už s cieľom poradiť,
alebo sa len informovať sa ospravedlňujeme – kvôli časovej zaneprázdnenosti
to nebolo možné. Potešíme vás teda tým, že na všetky vaše otázky a
problémy sa čoskoro odpovie (všetky emaily máme samozrejme uložené).

zlatnik@zlatnik.sk

Comments

comments